Velkommen til advokat Svein H. Løvland

Jeg har drevet egen advokatforretning siden 1993. Før dette tidspunkt arbeidet jeg som advokatfullmektig fra 1989 og som ansatt advokat fra 1991. Mitt arbeidsfelt har omfattet det meste på privatrettens område, med hovedvekt på kontraktsrett, kjøpsrett, fast eiendom, hevd/servuitutter, familierett, forskjellig dødsbobehandling og arverett. Jeg har bred erfaring som offentlig oppnevnt tillittsmann, verge, hjelpeverge og setteverge i en lang rekke saker. Jeg har også virket som eiendomsmegler, og formidlet en rekke salg fortrinnsvis Oslo vest og Asker/Bærum.

Behov for juridisk bistand?

Har du et juridisk problem, ser jeg gjerne på saken din. Gratis førstegangskonsultasjon (1/2 time).

Du vil ofte kunne få utgifter til juridisk bistand dekket gjennom rettshjelpforsikring (innbo/villa/bil) eller ved fri rettshjelp. Ta kontakt for en uforpliktende samtale, eller bruk spørsmålssiden.

I kontorfellesskap med:

Adv. Ann-Lotte Gulbrandsen Adv. Knut Lyngtveit Adv. Helge Rivrud
Adv. Petter Nistad Simonsen Adv. Hans-Erik Thorsberg Adv. Matthias Wilding