Betingelser og ansvar

Disse nettsidene er utviklet, vedlikeholdes og eies av advokat Svein H. Løvland.

Informasjonen på disse nettsidene

Advokat Svein H. Løvland og hans medarbeidere søker til enhver tid å holde sidene oppdatert, men har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Informasjonen er ikke ment å være en erstatning for juridisk rådgivning. Brukere av disse nettsidene bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk og/eller teknisk bistand fra advokat Svein H. Løvland dersom det er behov for utdypende arbeid på konkrete saker.

Advokat Svein H. Løvland fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av bruk av informasjonen på disse nettsidene, uansett årsak til et slikt tap, og uansett om advokat Svein H. Løvland kunne eller burde ha forutsatt et slikt tap, herunder risikoen dette medfører.

Innhold og layout på disse nettsidene er opphavrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Svein H. Løvland.

Lenker

Dersom du bruker en lenke på disse nettsidene til å åpne en annen nettside, forlater du Advokat Svein H. Løvlands område. Nettsiden som du åpner er uavhengig av Advokat Svein H. Løvlands nettsider og Advokat Svein H. Løvland har ingen innflytelse på dets innhold.

Ved benyttelse av lenker fra Advokat Svein H. Løvlands nettsider til andre nettsider, påtar Advokat Svein H. Løvland seg intet ansvar for innhold og/eller layout på nettsidene som åpnes. Advokat Svein H. Løvland fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av at du åpner andre nettsider eller bruker informasjonen på disse sidene, uansett årsak til et slikt tap og uansett om Advokat Svein H. Løvland kunne eller burde ha forutsatt et slikt tap, herunder risikoen dette medfører.