Dødsbo

Som privat engasjert bofullmektig, eller som testamentsfullbyrder, har jeg behandlet en rekke dødsboer og innehar erfaring i boavslutning og utlodning. Bobehandling medfører arbeid med skatte-og avgiftsspørsmål og avslutning av diverse offentlige og privatrettslige forhold.