Fast eiendom

Utgifter til advokat er ved de fleste tvister dekket over rettshjelpforsikringen (Innbo/Villa). Dette betyr at utgifter til advokat reduseres vesentlig. Jeg har erfaring ved behandling av

  • mangelsspørsmål ved kjøp av fast eiendom (bolig)
  • nabotvister
  • byggesaker
  • tinglysingsspørsmål