Forsikring

Har du spørsmpål knyttet til et avslag på forsikringsoppgjør eller redusert/avkortet forsikring kan det være nyttig å få spørsmålet vurdert av advokat. Du vil ofte oppnå rettshjelpdekning.

  • personskade (tap av inntekt, fremtidig tap, ménerstatning og oppreisning
  • tingskade (fast eiendom, bil, løsøre)